“Yaratıcı çözümler” sunarak pazarda “global marka” olmayı hedefleyen şirketimizin belirlenen stratejiler doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak organizasyonlara sahip olması için gereken eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak ortak bir şirket kültürü oluşturmak.

 Bu politika paralelinde;

– Kuruluşumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmayı sağlamak,
– İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün kuruluş hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek;
– Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak.